Newborn Dino uit de startblokken... 18.08.2015

Newborn Dino is klaar om de wijde wereld in te trekken. Op zoek naar nieuwe uitdagingen binnen de farma wereld. Newborn Dino staat voor creativiteit, innovatie en een kritische scherpe blik. Begin 2015 liet apotheker Lefebre Kristof zijn volledige bedrijf Apotheek Sluizeken Gent BVBA over om opnieuw uitgedaagd te worden.

"Ik stel vast dat veel apothekers opportuniteiten laten liggen, of geen kracht of moed hebben om te vernieuwen. Soms ontbreekt het aan creativiteit of visie. Kleine aanpassingen kunnen grote winsten maken, ook op menselijk vlak.
Wees niet alleen kritisch voor uw collega's maar ook voor uzelf, wat is uw online imago en hoe zie ik m'n zaak over drie jaar?

Ons bedrijf heeft slechts één doel: uw apotheek beter en sterker maken!

We verkopen geen dure woorden of inrichtingen, maar efficiënte ideeën en tips om verder te groeien. We hebben ook oog voor u en uw team.

De voorbije maanden werd alvast druk gewerkt aan een vernieuwend communicatie-platform voor apotheken... de komende maanden meer hierover.

 

Back to overview